Złóż zamówienie do godz. 14:00 (w dni robocze), a wyślemy je tego samego dnia.

PRZEGLĄDARKI

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze Strony najlepiej jest korzystać z najnowszej przeglądarki internetowej: Mozilla FireFox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Apple Safari, obsługującej technologie cookies.

PLIKI COOKIES 

Informacje ogólne na temat plików cookies.

W niniejszej sekcji opisane zostały rodzaje plików cookies stosowanych na Stronie, wraz z wyjaśnieniem, jakim celom pliki te służą.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, w folderze przeglądarki internetowej, które w trakcie przeglądania witryny internetowej zapisują informacje w przeglądarce internetowej, a następnie przesyłają je do tej witryny. W plikach cookies gromadzone są informacje m.in. o historii przeglądania Strony, w tym nazwa Strony, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Niektóre z plików cookies są niezbędne dla prawidłowego działania Strony, a tym samym bez umieszczenia tej kategorii plików na urządzeniu Użytkownika nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Strony. Innymi słowy korzystanie ze Strony może być uzależnione od akceptacji tej kategorii plików cookies. 

Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik może zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo usunąć pliki cookies. W zależności od modelu przeglądarki zmiana ustawień plików cookies może polegać na np. akceptacji wyłącznie tymczasowych plików cookies, akceptacji wybranych plików cookies, odmowie akceptacji wszystkich plików cookies.

Ograniczenie w zakresie obsługi plików cookies stosowanych przez Stronę może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony. Dotyczy to w szczególności plików cookies „niezbędnych” oraz "funkcjonalnych".

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej zamieszczone zostały odesłania do stron zawierających informacje, jak włączyć i wyłączyć pliki cookies w popularnych przeglądarkach internetowych:

przeglądarka Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

przeglądarka Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

przeglądarka Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

przeglądarka Apple Safari:

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

W przypadku narzędzi Google Analytics Użytkownik może zablokować pobieranie jego danych przez pliki cookie tych narzędzi wykorzystując dodatek do przeglądarki (wtyczka blokująca przesyłanie informacji przy kolejnej sesji). Opcja ta dostępna jest w przypadku najpopularniejszych przeglądarek internetowych, których lista wskazana jest pod wskazanym niżej adresem. 

Wtyczka dostępna jest do pobrania i zainstalowania pod adresem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cele, dla których wykorzystywane są pliki cookies

Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie do:

 • utrzymania sesji po zalogowaniu,
 • dostosowania zawartości Strony do oczekiwań Użytkowników oraz optymalizacji zasad korzystania ze Strony, w tym poprzez umożliwienie identyfikacji urządzenia, z którego korzysta Użytkownik i odpowiedniego dostosowania Strony do wymogów i ustawień tego urządzenia,
 • tworzenia statystyk, które umożliwiają analizę zasad korzystania przez Użytkowników ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej funkcjonalności.

Pliki cookies wykorzystywane mogą być również w celach marketingowych (w przypadku Strony dotyczy to plików cookies podmiotów zewnętrznych). Przetwarzanie danych obejmuje wówczas również profilowanie Użytkowników. Informacje w tym zakresie zawarte są w dalszej części Polityki Prywatności.

Stałe oraz tymczasowe (sesyjne) pliki cookies 

Strona wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: pliki „stałe”  oraz pliki „sesyjne”:

 • pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez odwiedzającego ze swojego urządzenia końcowego – przykładowym plikiem „stałym” jest plik cookie umożliwiający zapamiętanie danych z logowania i dostęp do Konta Klienta bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła, ale kategoria ta obejmuje również wszelkie inne pliki, które utrzymują się po zamknięciu przeglądarki internetowej,
 • pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania ze Strony, opuszczenia Strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej – przykładem pliku tymczasowego jest plik cookie, który umożliwia „zapamiętanie przez Stronę” faktu zalogowania się przez Użytkownika na Stronie (plik umożliwiający zapamiętanie danych z logowania w momencie przechodzenia przez Użytkownika do dalszych podstron Strony).

Rodzaje plików cookies z uwagi na pełnioną funkcję

Pliki cookies można podzielić również na następujące podstawowe kategorie z uwagi na pełnioną przez nie funkcję:

 • pliki cookies niezbędne – pliki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony,
 • pliki cookies funkcjonalne –  ich celem jest umożliwienie Użytkownikowi korzystanie ze Strony z uwzględnieniem preferencji użytkownika (np. pozwalają zapamiętać wybrane przez Użytkownika ustawienia), optymalizacja korzystania ze Strony; Ze względu na architekturę serwisu, zaklasyfikowane są przez nas do plików niezbędnych;
 • pliki cookies analityczne służące zbieraniu informacji o sposobie korzystania ze Strony, co może się odbywać z wykorzystaniem plików cookies osób trzecich (podmiotów zewnętrznych) np. w związku z korzystaniem z narzędzi analitycznych Google Analytics,
 • pliki cookies marketingowe, których celem jest dostosowywanie treści reklamowych do preferencji i aktywności Użytkowników w sieci Internet, co może się odbywać przez działania remarketingowe z wykorzystaniem plików cookies osób trzecich (podmiotów zewnętrznych). Pliki tego rodzaju mogą być wykorzystywane do profilowania (tworzenia profili Użytkowników) w celu prezentacji odpowiadających profilowi reklam czy w celu mierzenia efektywności kampanii reklamowych/marketingowych.

Wykorzystanie plików cookies następuje na podstawie zgody udzielonej na warunkach określonych przepisami ustawowymi (np. zgoda udzielona w formie oświadczenia, zgoda udzielona za pomocą ustawień przeglądarki internetowej), przy czym w przypadku plików cookies, bez których Strona nie może funkcjonować, pozyskanie zgody nie jest obowiązkowe. Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być w każdej chwili wycofana (np. przez zmianę ustawień przeglądarki lub za pomocą metod opisanych w dalszych częściach niniejszej Polityki Prywatności).

W przypadku, gdy pliki te zawierają dane osobowe podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) lub prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). W przypadku plików cookies „niezbędnych” podstawą prawną przetwarzania jest konieczność podjęcia działań (transmisji danych) na żądanie Użytkownika - realizacja usługi świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia).

Zewnętrzne pliki cookies (pliki cookies podmiotów trzecich)

Strona współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, które mogą używać plików cookies lub podobnych technologii, w celu działań analitycznych lub w celach reklamowych/marketingowych (wyświetlanie reklam w oparciu o preferencje i aktywność Użytkownika w sieci Internet). Oznacza to, że w trakcie korzystania ze Strony na urządzeniu Użytkownika zapisywane mogą być pliki cookies podmiotów zewnętrznych w stosunku do Administratora (podmiotów trzecich). Informacje dostarczone przez pliki cookies podmiotów zewnętrznych są wykorzystywane przez te podmioty zewnętrzne i zarządzane są przez te podmioty zgodnie z ich politykami prywatności lub politykami plików cookies.

Podmiotami zewnętrznymi zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies są:

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (właściciel serwisu YouTube oraz dostawca usług Google Analytics) - polityka prywatności tego administratora dostępna jest pod adresem https://policies.google.com/privacy,
 • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (właściciel portalu Facebook) - polityka prywatności tego administratora dostępna jest pod adresem https://www.facebook.com/policy.php,

Google LLC oraz Facebook Inc. mogą łączyć pozyskane informacje z innym informacjami, które posiadają nt. Użytkownika i mogą wykorzystywać je dla własnych celów (np. marketingowych) i te działania są niezależne od Administratora Strony. Informacje w tym zakresie zawarte są w politykach prywatności tych podmiotów.

Więcej informacji dotyczących cookies podmiotów zewnętrznych zawarte zostały poniżej.

TECHNOLOGIE I FUNKCJONALNOŚCI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH 

Google Analytics

Strona wykorzystuje narzędzie analityczne Google Analytics firmy Google LLC służące do pozyskiwania informacji o znaczeniu analitycznym i statystycznych np. o liczbie osób odwiedzających Stronę, typie stosowanego sytemu operacyjnego, lokalizacji, wykorzystywanej przeglądarce internetowej, odwiedzanych podstronach, czasie spędzanym na Stronie. Dane te są pozyskiwane w celu wygenerowania statystyk korzystania ze Strony, usprawnienia administracji Strony i ulepszenia Strony. Pozyskiwanie danych nt. statystyk Strony następuje z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. Google Analytics wykorzystuje głównie własne pliki cookie do raportowania interakcji użytkowników na Stronie.  Więcej informacji o tym, jak Google używa plików cookies można uzyskać na stronie: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

Zasady na jakich usługa Google Analytics zbiera i wykorzystuje dane podczas korzystania ze Strony dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

Strona korzysta z funkcji anonimizacji adresu IP. Jest to funkcja polegająca na skróceniu adresu IP, aby wykluczyć powiązania go z osobą Użytkownika.

Jeżeli ma Pan/Pani jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania narzędzi Google Analytics może Pan/Pani zablokować pobierania danych przez pliki cookies Google Analytics, o czy była mowa we wcześniejszym fragmencie niniejszej Polityki Prywatności (w części dotyczącej zarządzania plikami cookies).

W związku z korzystaniem przez Stronę z usług Google Analytics dane użytkownika mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie zlokalizowane są serwery spółki Google LLC. Spółka Google LLC zadeklarowała i potwierdziła zgodność działalności z porozumieniem zawartym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej a Unią Europejską tzw. „Tarcza Prywatności UE- USA"” (Privacy Shield”), przyjętym decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 celem zapewnienia ochrony praw podstawowych obywateli w Unii Europejskiej. Lista podmiotów, które przystąpiły do porozumienia „Tarcza Prywatności” znajduje się pod adresem: http://www.privacyshield.gov/list.

Facebook Pixel

Strona korzysta z narzędzi marketingowych dostarczanych przez spółkę Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies spółki Facebook. Narzędzie to pozwala śledzić zachowania Użytkowników na Stronie. Dzięki temu narzędziu spółka Facebook Inc. pozyskuje informacje o tym, iż Użytkownik odwiedził Stronę oraz informacje o jego aktywności na Stronie i może w ramach konta Użytkownika na Facebooku wyświetlać dostosowane do tej aktywności reklamy. Dane pozyskiwane za pomocą Facebook Pixel są wykorzystywane w celach reklamowych/marketingowych m.in. do emisji reklam dostosowanych do preferencji i aktywności Użytkowników, pomiaru skuteczności reklam na portalu Facebook.

Użytkownik posiadający konto na portalu Facebook może z poziomu ustawień tego konta zarządzać reklamami wyświetlanymi na jego profilu.

YouTube

Na Stronie osadzone są pliki wideo z serwisu YouTube. W trakcie otwarcia lub odtwarzania wideo na urządzeniu Użytkownika mogą być zapisywane pliki cookies spółki Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dotyczące usługi YouTube.

Serwis YouTube pozyskuje informacje dotyczące odtworzenia  wideo. Dodatkowo w przypadku, gdy Użytkownik jest zalogowany do serwisu Google, informacje o aktywności na Stronie mogą zostać powiązane z profilem użytkownika w serwisie Google (można tego uniknąć przez uprzednie wylogowanie się z serwisu Google).

Jeżeli Użytkownik nie chce, by pliki cookies zostały zapisane, nie powinien odtwarzać przekazu wideo.

Użytkownik może zablokować załadowanie na Stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla swojej  przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

PRZEKIEROWANIE NA INNE STRONY

Na Stronie znajdują się linki umożliwiające przekierowanie Użytkownika na strony internetowe innych podmiotów, w tym producentów oferowanych Produktów, które mogą wykorzystywać pliki cookies lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych. W takim przypadku należy zapoznać się z warunkami korzystania z takich stron, bowiem niniejsza Polityka Prywatności ich nie obejmuje, a Administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich.

Na Stronie znajdują się linki umożliwiające przekierowanie do stron portali społecznościowych. W przypadku, gdy w trakcie odwiedzania Strony użytkownik aktywuje  link kierujący do portalu społecznościowego będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, za pośrednictwem konta na tym portalu może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu Strony oraz zapisania tego faktu przez portal społecznościowy. W celu uniknięcia takiego skutku należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem w link na Stronie. 

PROFILOWANIE

W związku z wykorzystaniem narzędzi spółki Facebook Inc. (Facebook Pixel), Google LLC (Google Analytic) może mieć miejsce profilowanie w celu analizy, prognoz preferencji osobistych, w celach reklamowych. W przypadku profilowania w celach reklamowych celem jest dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Profilowanie polega w tym wypadku np. na automatycznej ocenie – na podstawie dotychczasowych zachowań  w Internecie - jakimi produktami Użytkownik może być zainteresowany. Profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutków prawnych lub wpływających na niego w podobnie istotny sposób. Konsekwencją profilowania może być spersonalizowanie treści wysyłanych informacji. Mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec profilowania i zablokowania instalacji cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki.

Ponadto na Stronie może mieć miejsce profilowanie polegające na automatycznej analizie zachowań Użytkownika na Stronie, w tym historii jego zakupów lub na prognozie jego preferencji osobistych i może służyć do celów marketingu bezpośredniego. W wyniku tego mogą być przesyłane do Użytkownika informacje o udzielonych rabatach, prezentacje poszczególnych Produktów, przypomnienia o nie zakończonych procedurach wykonywanych na Stronie. Profilowanie nie ogranicza w żaden sposób możliwości korzystania z Serwisu im nie ogranicza Użytkownika w swobodnym podejmowaniu decyzji związanych z korzystaniem z usług Serwisu, w tym związku z otrzymanymi rabatami lub innymi udogodnieniami. Również w tym przypadku profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutków prawnych lub wpływających na niego w podobnie istotny sposób.   


 • Bądź na bieżąco

Złóż zamówienie do godz. 14:00 (w dni robocze), a wyślemy je tego samego dnia.