Złóż zamówienie do godz. 14:00 (w dni robocze), a wyślemy je tego samego dnia.Reklamacje

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową klientowi przysługuje prawo do reklamacji. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi w ciągu 2 lat od otrzymania przesyłki.

W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej klient powinien skontaktować się z obsługą sklepu w celu ustalenia szczegółów dotyczących reklamacji. Konsument powinien odesłać towar listem poleconym ekonomicznym na wskazany adres.

Reklamowany towar należy odesłać wraz z paragonem/fakturą lub oświadczeniem z własnoręcznym podpisem.

Konsument powinien odesłać reklamowany towar najtańszą rejestrowaną formą przesyłki. Po uznaniu reklamacji, koszt ten zostanie mu zwrócony.

Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sklep usunie wadę, zaproponuje obniżenie ceny lub wymieni towar na inny, pełnowartościowy. Gdyby nie było to możliwe (z powodu np. wyczerpania zapasów tego towaru) sklep zaoferuje zwrot dokonanej wpłaty lub zaproponuje inny produkt z oferty sklepu. Koszty odesłania towaru przez Konsumenta zostaną zwrócone klientowi po uznaniu reklamacji.

 

W przypadku gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie Konsument jest zobowiązany do uiszczenia kosztów odesłania towaru od Sklepu do Konsumenta według cennika sklepu.
 


Prawo odstąpienia od umowy

POBIERZ OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. 

W sklepie PUDEREK.com.pl Konsument, o którym mowa wyżej, może zrezygnować z zakupu w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu (w części lub w całości) od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu w niepogorszonym stanie.

Towary powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi przez Konsumenta w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. Na podstawie Art. 38 pkt. 5 Ustawy o Prawach Konsumenta zwrotom nie podlegają przedmioty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie.

Konsument powinien skontaktować się z obsługą sklepu w celu ustalenia szczegółów zwrotu.

Koszt odesłania towaru od konsumenta do Sklepu nie podlega zwrotowi - Konsument odsyła produkt na własny koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Po otrzymaniu przesyłki ze zwracanym towarem i załączonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sklep zwróci Konsumentowi na wskazany rachunek bankowy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty przesyłki od sklepu do konsumenta ( z wyjątkiem dodatkowym kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia przedmiotu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia przesyłki.

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 

Towary podlegające zwrotom lub reklamacjom prosimy odsyłać na adres:

Dab Detal 

Smoleńska 17

80-058 Gdańsk.


  • Bądź na bieżąco

Złóż zamówienie do godz. 14:00 (w dni robocze), a wyślemy je tego samego dnia.